• Premium Houtproducten
  • Duurzame houtsoorten
  • Snelle levertijd

PRESTATIE VERKLARINGEN

DOP (Declaration of Performity)Met ingang van 1 juli 2013 is Verordening nr. 305/2011 betreffende de CE-markering van bouwproducten van kracht geworden. Vanaf die datum zijn wij, als fabrikant en distributeur, zelf verantwoordelijk voor het correct aanbrengen van de CE-markering op onze producten. Voor onze wandbekleding producten welke wij in 2023 hebben geïntroduceerd zijn wij verplicht om prestatieverklaringen aan onze klanten over te brengen.


Deze prestatieverklaringen zijn gebaseerd op een rapport dat is opgesteld door Ingenieursbureau Evan Buytendijk in opdracht van Zwart Houtbewerking BV.

Klik hier om de prestatieverklaringen (Declaration of Performance - DoP) producten te downloaden.ce

Toelichting CE markering

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm is opgesteld verplicht voorzien van een CE-markering. Daaraan is een prestatieverklaring gekoppeld, waarin staat welke prestaties het product levert voor de beoogde toepassing. Op basis daarvan kunnen producten onderling worden vergeleken.

Meer info: https://www.ilent.nl/onderwerpen/ce-markering-bouwproducten

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: